§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.kasumiec.pl, zwanego dalej Sklepem.
 2. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu: Katarzyna Sumiec, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do KRS pod numerem REGON 386616207, NIP 6762583138, adres do korespondencji: ul. Nowowiejskiego 7, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie.
 3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy.

§ 2

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych oraz wszystkich innych podmiotów dokonujących zakupów poprzez Sklep (dalej zwanych Użytkownikami).
 2. Dane osobowe Użytkowników są pozyskiwane w przypadku: subskrypcji biuletynu informacyjnego (tzw. Newsletter), złożenia zamówienia lub założenie konta w Sklepie Internetowym.
 3. W niektórych przypadkach podczas korzystania ze sklepu internetowego Administrator może pobierać: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje w związku z umowami zawieranymi w ramach Sklepu Internetowego, bądź w subskrypcją Newslettera.
 5. Niepodanie określonych w formularzach danych w procesie składania zamówienia lub subskrypcji newslettera uniemożliwi ich realizację na rzecz Użytkownika.

§ 3

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, współpracującym przy prowadzeniu sklepu internetowego (np. pośrednicy obsługujący dostawę produktu lub platformy płatności). 
 2. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych organów państwowych w granicach przewidzianych prawem.
 3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez następujący okres czasu:
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wówczas dane osobowe przetwarzane są do czasu jej odwołania, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń;

§ 4

 1. Sklep Internetowy używa plików zwanych cookies, które zapisywane są na urządzeniu osoby odwiedzającej sklep internetowy. Użytkownicy za pośrednictwem przeglądarek internetowych mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów, lecz w takim przypadku skorzystanie z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego może być ograniczone.
 2. Użytkownikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • zmiany swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych.

§ 5

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności, a zmiana ta obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie Polityki Prywatności, prosimy o kontakt: admin@kasumiec.pl